SSL Certificate

SSL คืออะไร ?

SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล ระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กับเว็บไซต์ หรือ ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม โดยปัจจุบัน Browser (Google Chrome, IE, Safari … ) และ ผู้ให้บริการรายใหญ่ต่างๆ ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย HTTPS นั้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก SSL ทำการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ ช่วยป้องกันการถูกดักจับหรือเปิดอ่านข้อมูลระหว่างทาง (sniffing)

บริการใบรับรองความปลอดภัย (SSL Certificate) จากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ให้ความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของท่าน เพิ่มอันดับการค้นหาของ Search Engine , เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป และ องค์กรต่างๆ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวกด้วยระบบออกใบรับรองอัตโนมัติ ดูแลให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

สั่งซื้อวันนี้ พร้อมติดตั้งฟรี สำหรับลูกค้าทุกท่าน

สั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 02-686-1226

ประเภทใบรับรอง SSL Certifcate

Domain Validation (DV)

 • ใบรับรอง SSL Certificate เว็บไซต์ทั่วไป
 • เหมาะสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ, เว็บส่วนบุคคล
 • แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย (Site Secure)
 • อนุมัติได้ง่าย 1-5 นาที
 • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
 • ไม่ต้องใช้เอกสารรับรอง
 • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้กับทุกนามสกุลโดเมนทั่วโลก
 • ใช้ได้กับเว็บไซต์ และโฮสติ้งได้ทั่วโลก
 • รองรับ Web Browser 99.9%
 • Mobile Supported รองรับมือถือ
 • แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย
  กุญแจสีเขียว (Padlock icon)
 • 1 ใบรับรองสำหรับ 1 เว็บไซต์
 • เงินประกันน้อย-ปานกลาง

Organization Validated (OV)
หรือ Business Validation SSL (BV)

 • ใบรับรอง SSL สำหรับองค์กร หน่วยงาน ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีชื่อองค์กร,ข้อมูลแสดงในใบรับรอง
 • เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป, เว็บไซต์ธุรกิจ
  องค์กรต่างๆ, เว็บไซต์บริษัท, ระบบร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ
 • แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย (Site Secure)
 • ใช้เอกสาร, หนังสือรับรอง, เอกสารแสดงการจดทะเบียนองค์กร
 • แสดงชื่อองค์กรในใบรับรอง
 • อนุมัติใบรับรองใน 1-5 วัน
 • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้กับทุกนามสกุลโดเมนทั่วโลก
 • ใช้ได้กับเว็บไซต์ และโฮสติ้งได้ทั่วโลก
 • รองรับ Web Browser 99.9%
 • Mobile Supported รองรับมือถือ
 • แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย
  กุญแจสีเขียว (Padlock icon)
 • 1 ใบรับรองสำหรับ 1 เว็บไซต์
 • เงินประกันปานกลาง-สูง

Extended Validation SSL (EV)

 • แสดงชื่อองค์กรที่ Green Address Bar
 • ใบรับรอง SSL สำหรับองค์กร หน่วยงาน ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีชื่อองค์กร, ข้อมูลแสดงในใบรับรอง SSL Certificate ให้ความน่าเชื่อถือสูงมาก
 • แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย (Site Secure)
 • แสดงชื่อองค์กรในใบรับรอง
 • เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
 • เว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฯลฯ สถาบันการเงิน, เว็บไซต์บริษัท
 • ใช้เอกสาร, เอกสารรับรองจดทะเบียนองค์กร
 • อนุมัติใบรับรองใน 1-5 วัน
 • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ใช้ได้กับทุกนามสกุลโดเมนทั่วโลก
 • ใช้ได้กับเว็บไซต์ และโฮสติ้งได้ทั่วโลก
 • รองรับ Web Browser 99.9%
 • Mobile Supported รองรับมือถือ
 • แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย
  กุญแจสีเขียว (Padlock icon)
 • 1 ใบรับรองสำหรับ 1 เว็บไซต์
 • เงินประกันสูง
สั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียด โทร 02-686-1226