บริการจดโดเมนเนม
Domain Name

เราให้บริการจดทะเบียนโดเมนด้วยชื่อที่คุณต้องการ หรือ ต้องการย้ายชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้วมารวมกับแพ็คเกจโฮสติ้งของเรา เราพร้อมที่จะให้บริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-686-1226 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือ 081-423-2838 ตลอด 24 ชั่วโมง

ย้ายโดเมนเนม

450บาท/ปี
  • จดโดเมน .com, .net, .biz, .org

จดโดเมนเนม

450บาท/ปี
  • จดโดเมน .com, .net, .biz, .org

จดโดเมนเนม ไทย

1,200บาท/ปี
  • จดโดเมน .co.th, ..ac.th, .in.th, .go.th, .or.th

Domain Pricing

TLD Min. Years Register Transfer Renew
.com 1 450.00฿ 450.00฿ 450.00฿
.net 1 500.00฿ 500.00฿ 500.00฿
.org 1 450.00฿ 450.00฿ 450.00฿
.info 1 500.00฿ 500.00฿ 500.00฿
.biz 1 500.00฿ 500.00฿ 500.00฿
.co.th 1 1,200.00฿ 1,200.00฿ 1,200.00฿
.ac.th 1 1,200.00฿ 1,200.00฿ 1,200.00฿
.in.th 1 1,200.00฿ 1,200.00฿ 1,200.00฿
.go.th 1 1,200.00฿ 1,200.00฿ 1,200.00฿
.or.th 1 1,200.00฿ 1,200.00฿ 1,200.00฿
.asia 1 700.00฿ 700.00฿ 700.00฿
.name 1 500.00฿ 500.00฿ 500.00฿
.mobi 1 750.00฿ 750.00฿ 750.00฿
.travel 1 3,500.00฿ 3,500.00฿ 3,500.00฿
.tel 1 650.00฿ 650.00฿ 650.00฿
.cc 1 900.00฿ 900.00฿ 900.00฿

โดเมนเนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” หรือ “Web Address” แทนก็ได้

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยาก และเมื่อเจ้าของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

องค์ประกอบของชื่อโดเมน ในการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นการเข้าสู่ระบบโดยการอ้างถึงเอกสารแบบ Hypertext จากนั้นจึงคั่นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมนเนม เช่น www.datasite.co.th

  1. ชื่อโดเมนจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นๆ
  2. จำนวนตัวอักษร (รวมเครื่องหมาย -) และนามสกุลสูงสุดไม่เกิน 67 ตัวอักษรๆ
  3. สำหรับโดเมน .th จะต้องมีความยาวของตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัวๆ
  4. ตัวอักษรพิเศษที่ไม่สามารถใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่ ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ ? ” [ ] { } _ๆ
  5. ตัวเลข 0-9 สามารถนำมาใช้ในชื่อโดเมนได้ ซึ่งสามารถขึ้นต้น, ระหว่างชื่อโดเมน, หรือลงท้ายได้ๆ
  6. สามารถใช้เครื่องหมาย – เพื่อคั่นระหว่างตัวอักษรได้ แต่ไม่สามารถนำมาขึ้นต้น หรือลงท้ายได้ๆ
  7. ชื่อโดเมนไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง เว้นวรรค ในตำแหน่งใดๆ

โดนเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชมหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้นยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

หลังจากจดโดนเมนเนมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญลำดับถัดมานั้นก็คือ โฮสติ้ง (Hosting) หรือ ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรานั้นเอง ซึ่งโฮสติ้งแต่ละที่จะมี DNS หรือ Name Server ที่ทางผู้ให้บริการโฮสติ้ง จะเป็นคนกำหนดและแจ้งให้เราทราบเพื่อเอาไปใส่ให้โดมเมเนมของเรา เช่น DNS ของ Datasite จะมีชื่อว่า ns1.datasite.network และ ns2.datasite.network ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เพราะถ้าคุณจด Domain Nam และใช้บริการโฮสติ้งกับผู้ให้บริการคนเดียวกันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ หรือแม้ว่าจะเป็นคนละคนกัน เพียงแค่นำ DNS ที่ได้ ไประบุให้กับโดเมนเนมนั้นตามที่ได้อธิบายไปแล้ว

รูปแบบการใช้งานโดเมนเนม สกุลต่างๆ